Ved den berømte festforestillingen som Kunstnerforeningen arrangerte i mars 1849 i Christiania Theater i Oslo, og som betegner nasjonalromantikkens høydepunkt i Norge, ble maleriet «Brudeferden i Hardanger» av Adolph Tidemand (personene) og Hans Gude (landskapet) framstilt som et tablå. Dette høydepunktet på scenen med robåt og folk i bunader avsluttet programet.

Morgenbladet skrev 30. mars:
«En Brudefærd i Hardanger ... indledet ved et beskrivende Digt af A. Munch. Den hertil satte smukke Melodi af Hr. Halfdan Kjerulf blev, ligesom de fleste foregaaende Sangnummere, udført for fuldt Chor, under Ledning af Komponisten ...».

Koret var på hele 100 mann, så sangen må ha gjort et kraftig inntrykk. Det hjalp nok også at Ole Bull hadde løftet stemningen ved å framføre bravurnummeret «Et Seterbesøk» som det nest siste musikkstykket på programmet.

Spilletid: 3 minutter. Vanskelighetsgrad: ***