«Create realistic mock-ups of your orchestral scores without having to learn sequencing, mixing or how to use sample libraries.»

Etter at versjon 1.5.0 av NotePerformer ble lansert i mai 2015 svarer reklamen i høy grad til forvent­ningene. I motsetning til mange andre lydbibliotek basert på sampling av orkesterinstrumenter gir bruken av algoritmer i NotePerformer faktisk et nokså realistisk og nyansert resultat – også for korps – når notebildet blir omskapt til lyd ved hjelp av sampling.

På dette nettstedet blir lydbildet fra NotePerformer brukt uten særlige forandringer. Romklangen som er lagt på, stammer også fra NotePerformer. Det viktigste etter­arbeidet er komprimering, slik at forskjellen mellom piano og forte er redusert. Dermed er lyden ikke altfor ulik det vi ellers hører i radio og TV.

Når du lytter på lydeksemplene, bør du alltid tenke på at lyden ikke kommer fra en «live» innspilling, men at den er datagenerert – uten bruk av musikere, uten dirigent og uten miksing av lyden. Enkelte ganger kan det gi litt mindre god balanse mellom instrumentgruppene, og nyanser i uttrykk og tempo kan også bli borte sammenlignet med en «live» innspilling.

Fordi det varierer hvilke lydformater nettleserne godtar, legger vi etter hvert ut lyden både som mp3 og det litt mindre komprimerte ogg-formatet (som bl.a. Wikipedia bruker). Mer om nettlesere og lyd...

En ting til slutt: Vi kan legge ut fullstendige lydeksempler i stedet for små smakebiter, fordi alle musikkverk
er arrangert på nytt for moderne korps og dermed åndsverk som tilhører dugnadsprosjektet korpsklassikere.no.